banner

banner
Showing posts with label hrtovanje. Show all posts
Showing posts with label hrtovanje. Show all posts

Sunday, April 6, 2014

Hunting With Dogs 1900's

Hunting With  Dogs 1900'sHrt – šampion Čanadske i Torontalske županije u 1910. god. (privatna zbirka)


Lični dreser sa psima u Velikom Bečkereku, danas Zrenjaninu, 1910. (Privatna zbirka)


Porodica Bobor na hrtovanju u okolini Velikog Bečkereka (privatna zbirka)


Dobro raspoloženje nakaon uspešnog hrtovanja u okolini Velikog Bečkereka (privatna zbirka)


Pred početak hrtovanja u melenačkom ataru, 1902. god. (privatna zbirka)

video

video

TubeBuddy

TubeBuddy

Art

Art

Old Budapest

Old Budapest

Film Trailers World

Film Trailers World