banner

banner
Showing posts with label Veduta. Show all posts
Showing posts with label Veduta. Show all posts

Thursday, August 25, 2011

Nagybecskerek 1859 - Panorama

Nagybecskerek 1859 - PanoramaVeduta Bečkereka

Građevine:
  1. Pravoslavna crkva Uspenje Bogorodice (1746); iako položaj crkve u prostoru ne odgovara prikazanom, na nju upućuje karakteristična barokna kapa, koja koliko vidimo nije promenila svoj oblik prilikom restauracije 1896. godine.
  2. Katolička crkva Jovana Nepomuka (1759); na nju upućuje položaj u prostoru, ali i jednostavan četvorovodni krov na zvoniku, koji je postavljen 1840. nakon udara groma u prvobitni.
  3. Slovačka evangelistička crkva (1837)
  4. Pijaristička katolička crkva (1846)
  5. Sudski zatvor Munkač (18 vek?); ne zna se tačno kad je sagrađen, ali je u vreme izrade litografije bio najviša zgrada u gradu (ne računajući crkvene zvonike). Zgrada je 1864. rekonstruisana, a početkom XX veka je srušena.
  6. Gradska kasina (1835-1840); na kasinu upućuje karakterističan trougaoni zabat i istaknuti bočni rizalit, koji kasnijim prepravkama iz 1905. godine nisu promenjeni. (Preuzeto: Banateka)

video

video

TubeBuddy

TubeBuddy

Art

Art

Old Budapest

Old Budapest

Film Trailers World

Film Trailers World